Blue Flower

Bir dağ mı omuzlamış minik yüreğin?
Sessiz mi kalmış hayra açan ağzın?
Kin mi bürümüş badem gözün?
Kan mı susamış çatlak toprağın?
Maddiyat mı olmuş tek hedefin?
Geçip gitmiş mi derin sabrın?
Akmaz mı olmuş artık göz yaşın?
Üzerine mi doğmuş yatarken güneş?

Asık mı kalmış gülen yüzün?
Sımsıkı mı olmuş veren elin?
Zevk ile mi heyecanlanmış atan kalbin?
Çatık mı kalmış kalem kaşın?
Uyuşmuş mu aklın dimağın?