Blue Flower

Girme ayrılığın koluna
Ekme nifakı tarlana
Ağır gelmesin sadrına
Sana söylenen laflara
*
Bin tart bir söyle sözünü
Budaktan sakınma gözünü
Ayrılık belleme ölümü
Doğru git eğme yönünü